اتاق فکر هلدینگ همت

اتاق فکر هلدینگ همت

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :
تشکیل اتاق فکر هلدینگ همت توسط دبیر خانه ستادی در جهت خط مشی ها و اهداف بلند مدت هلدینگ و چگونگی عملکردها و ارتباطات میان گروهی در بخش های مختلف با حضور جناب آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ هم افزایی همت . این اتاق در فضای دفاتر اعضا جهت گرد همایی اعضا تشکیل میگردد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید