اتاق فکر

اتاق فکر

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

اولین جلسه گرد همایی اعضاء دبیرخانه ستادی هلدینگ هم افزایی همت در اتاق فکر .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید