اولین جلسه کارگروه اجرایی مشاورین مالی هلدینگ همت

اولین جلسه کارگروه اجرایی مشاورین مالی هلدینگ همت

اولین جلسه کارگروه اجرایی مشاورین مالی آقای دکتر حسین رضایی کارگروه اجرایی مشاورین مالی به همراه آقای مهرداد باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت در میزبانی از نماینده و مدیر عامل بزرگترین شرکت ساختمانی دولت چین آقای هو آلی در خصوص اعلام آمادگی ایشان برای انجام فاینانس پروژه های داخل ایران .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید