تشکیل کارگروه تجارت بین الملل به میزبانی آقای دکتر عادل نیروشک

تشکیل کارگروه تجارت بین الملل به میزبانی آقای دکتر عادل نیروشک

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

جلسه دیدار و نشست جهت تشکیل کارگروه تجارت بین الملل به میزبانی آقای دکتر عادل نیروشک در دفتر شان و با حضور جناب آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید