تشکیل کارگروه کودک و نوجوان

تشکیل کارگروه کودک و نوجوان

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

تشکیل جلسه با آقای علی فاتحی به میزبانی ایشان و حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت و خانم فریبا فاتحی در جهت تشکیل کارگروه کودک و نوجوان و همینطور خانه کودک و نوجوان با هدف خدمت به جامعه و مخاطب کودک و نوجوان .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید