جلسه آمادگی و نشست با حضور دکتر حمید صراف محقق و پژوهشگر مشاور عالی در حوزه آموزش و پرورش

جلسه آمادگی و نشست با حضور دکتر حمید صراف محقق و پژوهشگر مشاور عالی در حوزه آموزش و پرورش

اخبار هلدینگ و هم افزایی همت :

جلسه آمادگی و نشست با حضور دکتر حمید صراف محقق و پژوهشگر مشاور عالی در حوزه آموزش و پرورش در دفترشان با حضور جناب آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت و خانم فرشته فاتحی کار گروه اجرایی من یک دبیرستانی ام هلدینگ همت .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید