جلسه آمادگی کارگروه تشریفات هلدینگ همت:

جلسه آمادگی کارگروه تشریفات هلدینگ همت:

جلسه آمادگی کارگروه تشریفات در خصوص برگزاری همایش ها و تشریفات به میزبانی آقای نبوی در مجموعه تشریفات و حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت برگزار شد .

به اشتراک گذاری پست

پاسخ دهید