جلسه با جناب آقای دکتر صادقی

جلسه با جناب آقای دکتر صادقی

دعوت هلدینگ همت از اقای دکتر صادقی جهت تعامل و همکاری های بیشتر در زمینه های فرهنگی و اقتصادی.

به اشتراک گذاری پست

پاسخ دهید