جلسه مشترک هلدینگ همت و هلدینگ توسعه سرمایه گذار جزیره تجارت بین الملل GTA

جلسه مشترک هلدینگ همت و هلدینگ توسعه سرمایه گذار جزیره تجارت بین الملل GTA

جلسه نشست و دیدار با جناب آقای دکتر سالمی زاده هلدینگ توسعه سرمایه گذار جزیره تجارت بین الملل GTA به میزبانی ایشان با خانم فریبا فاتحی مدیر دبیرخانه مرکزی در جهت تفاهمات و تعاملات فیمابین دو هلدینگ .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید