جلسه در مورد تشکیل کارگروه پیشکسوت

جلسه در مورد تشکیل کارگروه پیشکسوت

جلسه نشست در مورد تشکیل کارگروه پیشکسوت به میزبانی جناب آقای حاجی عرب از پیشکسوتان حوزه صنعت و عمران جهت آمادگی و دعوت از پیشکسوتان کشور با حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید