جلسه هماهنگی و تشکیل کارگروه فرهنگستان سفینه نور

جلسه هماهنگی و تشکیل کارگروه فرهنگستان سفینه نور

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

جلسه هماهنگی و تشکیل کارگروه فرهنگستان سفینه نور با حضور جناب آقای دکتر یاسر موحد رئیس بنیاد فردوسی و آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت و خانم دکتر مینا آقازاده نماینده کلینیک ارتباطات و خانم سهیلا فاتحی نیکو کارگروه اجرایی فرهنگستان سفینه نور در جهت ساخت و تهیه نمایشهای مذهبی .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید