دعوت رئیس اتاق دوستی ایران و اندونزی جناب آقای دکتر عرفانیان از کارگروه پرومارکتینگ هلدینگ همت

دعوت رئیس اتاق دوستی ایران و اندونزی جناب آقای دکتر عرفانیان از کارگروه پرومارکتینگ هلدینگ همت

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

شرکت پرومارکتینگ هلدینگ همت بنا به دعوت رئیس اتاق دوستی ایران و اندونزی جناب آقای دکتر عرفانیان در گردهم آیی بزرگ بازرگانان و تجار اتاق های بازرگانی ایران و اندونزی در اتاق بازرگانی ایران .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید