دیدار کارگروه مشاورین مالی به میزبانی آقای دکتر عطایی

دیدار کارگروه مشاورین مالی به میزبانی آقای دکتر عطایی

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

دیدار کارگروه مشاورین مالی به میزبانی آقای دکتر عطایی در دفترشان در تهران و همراهی آقای دکتر رضایی و آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ و بحث و مذاکره پیرامون انواع فاینانس و ساخت و سازها کلان.

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید