مذاکره و نشست در حوزه ارز ب

مذاکره و نشست در حوزه ارز ب

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

مذاکره و نشست در حوزه ارز به میزبانی جناب آقای دکتر رضایی مشاور ارز و حضور آقای باقر پور مدیرمسئول هلدینگ و آقای اکبر فاتحی از فعالان حوزه ارز در جهت تعاملات ارزی .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید