نشست در خصوص تشکیل کارگروه حمل و نقل

نشست در خصوص تشکیل کارگروه حمل و نقل

اخبار هلدینگ ارتباطات و هم افزایی همت :

نشست به میزبانی جناب آقای صبائی مدیر شرکت حمل و نقل زنجیره در جهت تشکیل کارگروه حمل و نقل و حضور آقای باقر پور مدیر مسئول هلدینگ همت .

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید